عفونت ریه

سرم کشیدم

به این خاطر که زیر مانتو #لباسی به تن نداشتم ترجیح دادم با همون لباسها به تختخواب برم هنوز هم به نسبت از فرنود خجالت می کشیدم ...
فقط شالم و از سرم کشیدم و گل سرم و باز کردم بی توجه به فرنود که کنارم دراز کشیده بود پلکهام و روی هم گذاشتم به دقیقه نرسید سایه فرنود و روی خودم حس می کردم.

+ نوشته شده در شنبه 29 ارديبهشت 1397ساعت 19:00 توسط سینا | | تعداد بازدید : 28

× بستن تبلیغات